بیماری های مفید

بیماری های مفید 

در روایات و احادیث معتبر طبی این بیماریهای مفید خوانده شده و هر چند درمان های آنها نیز ذکر شده ولی از طرف دیگر توصیه شده که شخص با آنها مدارا کند

سرماخوردگی
بدن را تقویت و سیستم ایمنی بدن را فعال میکند و بدن را در برابر بسیاری از بیماریها بیمه میکند که کمترین آن جذام است
 سرفه
ایمنی از فلج است و فلجی به معنای بسیاری بیماریها از قبیل ام اس. ای ال اس. میوپاتی. فلج و سکته مغزی. تحلیل عضلات و …

التهاب چشم
ایمنی از کوری و یا حداقل ایمنی در برابر تضعیف چشم است

جوش و دمل
ایمنی از بیماری زشت پیسی یا برص است

 
 امام رضا ع :
 از چهار چیز ناخرسند نشوید زیرا چهار فایده دارد:

 از زکام ناخرسند نشوید زیرا جذام را قطع می کند.

 از چشم درد ناخرسند نشوید زیرا رگهای کوری را قطع می کند.

 از سرفه ناخرسند نشوید زیرا فلج را قطع می کند.

 از دملها ناخرسند نشوید زیرا رگهای پیسی را قطع می کند.

ثبت نظر

کد امنیتی