ظروف

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

تابه مسی سایز 20 (درب پیرکس)

قطر دهانه 20/ارتفاع 6 ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دار...
0
400,000 تومان

تابه مسی سایز 24 (درب پیرکس)

قطر دهانه 24/ ارتفاع 7/5 ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز ...
0
515,000 تومان

تابه مسی سایز 28 (درب پیرکس)

قطر دهانه 28/ارتفاع 8 ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دار...
0
655,000 تومان

حسوم

آهن يکی از مواد معدنی ضروری برای بدن است. شايع ترين علامت کمبـود آهن، رنگ پريــدگی، خستگی ...
4
115,000 تومان

سرویس قابلمه مسی 3 سایزی (درب پیرکس)

قطر دهانه 18/ارتفاع 9/5 قطر دهانه 22/ارتفاع 11 قطر دهانه 24/ارتفاع 11/5 توضیحات: ظروف...
5
1,650,000 تومان

سرویس لیوان برنجی 3 سایزی

استفاده از ظروف برنجی با توجه به اینکه برنج آلیاژی از مس و فلز روی می باشد و همچنین مصرف آ...
5
260,000 تومان

سرویس لیوان مسی 3 سایزی

سرویس لیوان مسی 3 سایزی.....
0
310,000 تومان

سرویس کماجدان مسی درب پیرکس 3 تایی

سرویس کماجدان مسی درب پیرکس 3 تایی.....
0
1,420,000 تومان

شیر جوش مسی 1 سایز کوچک

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
151,000 تومان

شیر جوش مسی 2 سایز متوسط

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
177,000 تومان

شیر جوش مسی 3 سایز بزرگ

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
205,500 تومان

قابلمه چکشی اعلا(1)

قابلمه چکشی اعلا(1) قطر دهانه 16 سانتی متر / ارتفاع 9 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را ب...
4
465,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(2)

قابلمه چکشی اعلا(2) قطر دهانه 19 سانتی متر / ارتفاع 9/5 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را ب...
0
580,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(3)

قابلمه چکشی اعلا(3) قطر دهانه 20 سانتی متر / ارتفاع 10 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را بو...
0
665,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(4)

قابلمه چکشی اعلا(4) قطر دهانه 24 سانتی متر / ارتفاع 11/5 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را ...
5
900,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(5)

قابلمه چکشی اعلا(5) قطر دهانه 27/5 سانتی متر / ارتفاع 12/5 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی ر...
5
1,160,000 تومان