ظروف

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

تابه مسی سایز 20 (درب پیرکس)

قطر دهانه 20/ارتفاع 6 ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دار...
0
720,500 تومان
بدون مالیات: 655,000 تومان

تابه مسی سایز 24 (درب پیرکس)

قطر دهانه 24/ ارتفاع 7/5 ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز ...
0
924,000 تومان
بدون مالیات: 840,000 تومان

تابه مسی سایز 28 (درب پیرکس)

قطر دهانه 28/ارتفاع 8 ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دار...
5
1,171,500 تومان
بدون مالیات: 1,065,000 تومان

سرویس قابلمه مسی 3 سایزی (درب پیرکس)

قطر دهانه 18/ارتفاع 9/5 قطر دهانه 22/ارتفاع 11 قطر دهانه 24/ارتفاع 11/5 توضیحات: ظروف...
5
3,492,500 تومان
بدون مالیات: 3,175,000 تومان

سرویس لیوان مسی 3 سایزی

سرویس لیوان مسی 3 سایزی ظروف مسی و برنجی را برای خواص آنها تهیه کنید و انتظار ظرافت و ت...
0
528,000 تومان
بدون مالیات: 480,000 تومان

سرویس کماجدان مسی درب پیرکس 3 تایی

سرویس کماجدان مسی درب پیرکس 3 تایی ظروف مسی و برنجی را برای خواص آنها تهیه کنید و انتظا...
4
2,992,000 تومان
بدون مالیات: 2,720,000 تومان

سماور برنجی اعلا گازی دو هلال

استفاده از ظروف برنجی با توجه به اینکه برنج آلیاژی از مس و فلز روی می باشد و همچنین مصرف آ...
5
5,665,000 تومان
بدون مالیات: 5,150,000 تومان

شیر جوش مسی 1 سایز کوچک

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
280,500 تومان
بدون مالیات: 255,000 تومان

شیر جوش مسی 2 سایز متوسط

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
319,000 تومان
بدون مالیات: 290,000 تومان

شیر جوش مسی 3 سایز بزرگ

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
374,000 تومان
بدون مالیات: 340,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(1)

قابلمه چکشی اعلا(1) قطر دهانه 16 سانتی متر / ارتفاع 9 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را ب...
4
866,800 تومان
بدون مالیات: 788,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(2)

قابلمه چکشی اعلا(2) قطر دهانه 19 سانتی متر / ارتفاع 9/5 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را ب...
0
1,083,500 تومان
بدون مالیات: 985,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(3)

قابلمه چکشی اعلا(3) قطر دهانه 20 سانتی متر / ارتفاع 10 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را بو...
0
1,237,500 تومان
بدون مالیات: 1,125,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(4)

قابلمه چکشی اعلا(4) قطر دهانه 24 سانتی متر / ارتفاع 11/5 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی را ...
5
1,540,000 تومان
بدون مالیات: 1,400,000 تومان

قابلمه چکشی اعلا(5)

قابلمه چکشی اعلا(5) قطر دهانه 27/5 سانتی متر / ارتفاع 12/5 سانتی متر توضیحات: ظروف مسی ر...
5
2,178,000 تومان
بدون مالیات: 1,980,000 تومان

قهوه جوش مسی ساده 1 (سایز کوچک)

توضیحات: ظروف مسی را بوسیله قلع سفید می کنند و بدن به یون قلع نیز نیاز دارد. مس چکش خورده ...
0
258,500 تومان
بدون مالیات: 235,000 تومان