بازاریابی

جهت کسب درآمد، شما نیز می توانیدمشتریانی برای سایت معرفی کنید و ایشان پس از درج نام شما (در قسمت معرف)
خرید خود را انجام می دهند و همان لحظه ۵ % از کل مبلغ فاکتور ایشان به حساب شما ثبت می شود
که پس از اولین خرید شما، آن مبلغ از حساب شما کسر می گردد. برای اطلاع از دیگر طرح های فروش، با شماره تلفن های ۲ و ۰۹۱۲۸۹۹۹۹۵۱  تماس حاصل فرمایید.