جوابیه دفتر دکتر «روازاده» به گزارش روزنامه «شرق»

حکیم دکتر روازاده با واکسیناسیون مخالف است.
تهمت اینکه حکیم روازاده با اصل واکسیناسیون مخالف است، نسبت کذب است. واکسیناسیون یک امر پزشکی و بهداشتی است که مورد تأیید همه است؛ اما این امر مقبول، دارای عوارض انکارناپذیری نیز در تعدادی از کودکان می‌شود که این مطلب هم در تحقیقات زیادی و در مقالات و کتب معتبری منتشر شده است؛ از‌جمله این عوارض وقتی به صورت گسترده دیده شده که چندین نوع واکسن را با هم ترکیب کرده و در همان ساعات اولیه تولد نوزاد به او تزریق می‌شود. مثل همین واکسن پنتاوالان که با وجود هزینه‌های هنگفتی که به دلیل واردات بر سیستم ناتوان بهداشت و درمان کشور تحمیل کرده است، در بسیاری از کشورهای دنیا تزریق نمی‌شود و واکسن‌های موجود در ترکیب آن، در نوبت‌های بیشتری به طور جداگانه به کودک تزریق می‌شود تا عوارضش کمتر شود. 
 
بنابراین با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی یا تماس با حکیم روازاده، خبرنگار محترم می‌توانست پاسخ‌های واقعی را دریافت کند که متأسفانه به نظر می‌رسد نگارش گزارش سفارشی علیه حکیم، فرصتی برای تفکر و جست‌وجوی صحت و سقم حقایق، باقی نگذاشته است.

ثبت نظر

کد امنیتی