جلوگیری از تشنگی در هنگام روزه داری

نوشیدن عرق کاسنی درسحری ؛ یکی از بهترین راه های جلوگیری از تشنگی

 عرق کاسنی ضد عطــش و حرارت بدن، ضد سستی و رنگ پریدگی بوده و تصفیه کننده خون و شستشو دهنده کبد نیز هست !

پی نوشت: توصیه می شود شربتی با استفاده از تخم خرفه و عرق کاسنی تهیه و با نوشیدن آن درافطار و سحر از رطوبت حاصله و خاصیت ضد عطش آن بهره مند شوید

نوشیدن عرق کاسنی درسحری ؛ یکی از بهترین راه های جلوگیری از تشنگی

 عرق کاسنی ضد عطــش و حرارت بدن، ضد سستی و رنگ پریدگی بوده و تصفیه کننده خون و شستشو دهنده کبد نیز هست !

پی نوشت: توصیه می شود شربتی با استفاده از تخم خرفه و عرق کاسنی تهیه و با نوشیدن آن درافطار و سحر از رطوبت حاصله و خاصیت ضد عطش آن بهره مند شوید

ثبت نظر

کد امنیتی