گیاهان دارویی

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

حب درد مفاصل و سیاتیک

ترکیبات : هلیله زرد، صبرسقوطری، سورنجان، زنجبیل، عاقرقرحا. مواردمصرف : درد سیاتیک، دردهای...
0
12,000 تومان

حب زرد

ترکیبات: صبر زرد، عسل، اسپرزه و...  موارد مصرف: یبوست، دفع اخلاط فاسده از مغز، ضد چا...
0
5,200 تومان

حب سورنجان (سقمونیا)

ترکیبات : سورنجان – سنا – اسارون – زنجبیل – زیره کرمان – دارالفلفل موارد مصرف : داروی مسک...
0
12,000 تومان

حب سینا (کد 117)

هلیله زرد ترکیبات : سورنجان - صبرزرد -        ...
0
21,000 تومان

حب شفا

ترکیبات: تاتوره مدبر، ریوندچینی مدبر، زنجبیل مدبر. مواردمصرف: سردردمزمن، ضعف معده وکبد ، ...
0
21,000 تومان

حب شیطرج

موارد مصرف: درد مفاضل بلغمی،روماتیسم مفصلی،فالج،لقوه، درد اعصاب،احتباس خونریزی. نوع بسته ...
0
12,000 تومان

حب ضد لاغری (کد 187)

ترکیبات: فوفل، جوز، تخم پیاز، تخم هویج، تخم شلغم، تخم تره، بادیان، گل سرخ و...  مورد...
0
21,000 تومان

حب فالج

ترکیبات: شحم حنظل، نمک هندی، مقل کتیرا، ایارج فیقرا، فرفیون، اسطوخدوس، مغز خیار چنبر و...&...
0
13,000 تومان

حب فشار خون (کد 180)

ترکیبات: تخم کاهو، هل، صبر زرد، هلیله زرد، آمله و...  مورد مصرف: کاهش فشار خون ...
0
7,300 تومان

حب قوقایا

ترکیبات: صبر سقوطری، افسنطین، مصطکی، غاریقون، سقمونیای مشوی و... موارد مصرف: پاکسازی مغز ...
0
10,500 تومان

حب مدر حیض

ترکیبات : سکنجبین ، مریم گلی ، کاکنج ، کرفس ، ابهل ، صبر زرد ، مرمکی ، زعفران.  موار...
0
10,000 تومان

حب مسهل سودا

ترکیبات : هلیله سیاه – افتیمون – اسطخودوس – بسفایج – نمک هندی – خربق سیاه – غاریقون موارد...
0
9,000 تومان

حب معجون بواسیر

ترکیبات: مقل ازرق، مرمکی، بلیله، تخم تره، آمله و ...  موارد مصرف: بواسیر، واریکوسل، ...
0
15,700 تومان

حب معجون فیبرم

ترکیبات: میخک، مصطکی، زنجبیل، دارچین، آویشن و...  موارد مصرف: غدد رحمی، میوم،  ...
0
26,200 تومان

حب مفتاح 2 (حب جدوار)

ترکیبات :   جدوار خطائی  اصل موارد مصرف:   مقوی قواو اعضای ...
0
20,000 تومان

حب مقوی باه (ویژه بانوان)

ترکیبات :  رازیانه ، فندق ، ثعلب و ... موارد مصرف : تنظیم هورمون های زنانه ، بی میلی...
0
9,000 تومان