داروها

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

حب فشار خون (کد 180)

ترکیبات: تخم کاهو، هل، صبر زرد، هلیله زرد، آمله و...  مورد مصرف: کاهش فشار خون ...
0
15,000 تومان

حب قوقایا

ترکیبات: صبر سقوطری، افسنطین، مصطکی، غاریقون، سقمونیای مشوی و... موارد مصرف: قوقاقیا به م...
0
10,500 تومان

حب مدر حیض

ترکیبات : سکنجبین ، مریم گلی ، کاکنج ، کرفس ، ابهل ، صبر زرد ، مرمکی ، زعفران.  موار...
0
10,000 تومان

حب مسهل سودا

ترکیبات : هلیله سیاه – افتیمون – اسطخودوس – بسفایج – نمک هندی – خربق سیاه – غاریقون موارد...
0
9,000 تومان

حب معجون بواسیر

ترکیبات: مقل ازرق، مرمکی، بلیله، تخم تره، آمله و ...  موارد مصرف: بواسیر، واریکوسل، ...
0
15,700 تومان

موجود نیست

حب معجون فیبرم

ترکیبات: میخک، مصطکی، زنجبیل، دارچین، آویشن و...  موارد مصرف: غدد رحمی، میوم،  ...
0
26,200 تومان

موجود نیست

حب مفتاح 110

ترکیبات: لاجورد، پادزهر و...  موارد مصرف: بازکننده عروق، اگزما و ...  مقدار مص...
0
45,000 تومان

حب مفتاح 2 (حب جدوار)

ترکیبات: زیره، رازیانه، بارهنگ، گلپر، بابونه، زنیان، نعناع، انیسون، صمغ عربی، آویشن، میخک،...
0
20,000 تومان

حب مقوی باه (ویژه بانوان)

ترکیبات :  رازیانه ، فندق ، ثعلب و ... موارد مصرف : تنظیم هورمون های زنانه ، بی میلی...
0
10,500 تومان

حب میوم

ترکیبات: آویشن، افنان سر و...  موارد مصرف: غدد رحمی، میوم، فیبرم، گوشت اضافه (پولیپ)...
0
26,200 تومان

موجود نیست

حب نازایی و ضد لاغری مفرط (کد 176)

ترکیبات: تخم هویج، جوز، بادیان، تخم شلغم، تخم پیاز، فوفل، گل سرخ موارد مصرف: نازایی به عل...
0
26,200 تومان

حب نزله

ترکیبات: صبر زرد، نهکولیت، اسپرزه و .. موارد مصرف: نقرس، دفع مواد فاسده از مغز و .. نحوه...
0
10,000 تومان

حب نقرس

ترکیبات:صبر زرد،نهکولیت،اسپرزه و ... موارد مصرف:نقرس،دفع مواد فاسده از مغز و.... نحوه مص...
0
10,000 تومان

موجود نیست

حب هپاتیت

ترکیبات: گل قاصدک، کاسنی، بید و...  موارد مصرف: مصرف این دارو همراه شربت هپاتیت، باع...
0
10,500 تومان

حب پاد زهر معدنی احمدیه

ترکیبات: گل ارمنی، گل داغستان، پادزهر معدنی با تدابیر مخصوص آن و...  موارد مصرف: خون...
0
20,000 تومان

حب کبد

ترکیبات: هلیله سیاه، هلیله کابلی، بلیله و...  موارد مصرف: این دارو برای تقویت اعضاء ...
0
21,000 تومان

موجود نیست