گیاهان دارویی

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

حب اطریفل غددی

ترکیبات: هلیله سیاه، افتیمون، پوست بلیله، آمله، تربد، بسفایج، اسطوخدوس، سنا مکی، شیطرج هند...
0
9,000 تومان

حب اطریفل گشنیزی

موارد مصرف: تقویت معده و کبد، سردرد، درد گوش، درد چشم که به سبب بخارات معده باشد، نزله وزک...
0
12,000 تومان

حب افزایش قد

ترکیبات: سیاهدانه، مصطکی، ثعلب و...  موارد مصرف: افزایش قد، تقويت جنسی و...  م...
0
18,000 تومان

حب الراحه

ترکیبات : رب ریوند چینی ،هلیله سیاه ،سنا ، صبر زرد مدبر و ... موارد مصرف : ملین و لینت ده...
0
11,000 تومان

حب انگل

ترکیبات : قنبیل، سرخس، قسط تلخ، تربد، شیخ ارمنی، برنگ کابلی مقشر، نمک هندی، ترمس. موارد م...
0
7,900 تومان

حب ایارج

ترکیبات: مصطکی رومی، دارچین، زعفران، سنبل الطیب، عود بلسان، حب بلسان، سلیخه، صبر سقوطری و....
0
12,500 تومان

حب بید

ترکیبات  : پوست بید -  ریشه شیرین بیان – ریشه کاسنی موارد مصرف :مسکن اعصاب – تح...
0
10,000 تومان

حب تقویت حافظه

ترکیبات : فلفل ، اگیر ، مرمکی تصفیه شده، کندر ، سعد کوفی ، زعفران و ........ موارد مصرف...
0
13,600 تومان

حب توده

ترکیبات: عسل، موم مخصوص، جدوار و...  موارد مصرف: مقوی قوه باه، تقويت کلیه، ورم پروست...
0
10,500 تومان

حب جنطیانا

موارد مصرف: کاهش وزن،تقویت کبد، برودت معده،ریختن سنگ کلیه وسنگ صفرا. نوع بسته بندی :قوطی ...
0
13,000 تومان

حب حبس حیض

ترکیبات: کندر, خون سیاوشان, کهربا, گلنار موارد مصرف: خونریزی زنانه, لکه بینی و ...
0
15,700 تومان

حب خاص

ترکیبات: زعفران، کوکنار، شاهدانه و... موارد مصرف: تسکین درد، جایگزین انواع مخدرها، بی خوا...
0
13,100 تومان

حب خونساز 1

ترکیبات: هلیله سیاه، آمله، بلیله، مقل ازرق و ...   موارد مصرف: بیماری های سوداو...
0
20,000 تومان

حب داء الصدف (کد 181)

ترکیبات: کاسنی قاصدک، ریشه باباآدم، چوب چینی و ...  موارد مصرف: جهت رفع بیماری داءال...
0
7,300 تومان

حب داروی بلغم سردی معده

موارد مصرف:سردی امعاء و احشاء،سستی بدن، تقویت معده،دفع بلغم لزج،ام اس،ضد نفخ،استرخاء،عفونت...
0
10,000 تومان

حب درد

مسکن دردها - جایگزین انواع مخدرها – بی خوابی – رفع عصبانیت­ – سرفه های تحریکی.....
0
2,600 تومان