داروها

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

ایکس 7 (X 7)

موارد مصرف: از بین برنده تومورهای بدخیم و تومورهای مغزی- رافع رطوبات معده- مدر- ضد ان...
0
20,000 تومان

برص ویتیلیگو 1

موارد مصرف: رفع برص و لک و پیس نحوه مصرف: صبح و شب یک حب میل شود. منع مصرف:&nb...
0
7,300 تومان

برص ویتیلیگو 2

موارد مصرف: رفع برص و لک وپیس. نحوه مصرف: یک قسمت دارو را با پنج قسمت آب مخلوط ...
0
8,000 تومان

ترکیبات مقل

ترکیبات: مقل ازرق، بادرنجبویه، آویشن، خولنجان، زنجبیل، دارچین، بابونه، تخم پیاز، مرزنجوش و...
0
25,000 تومان

حب اثلق (تقویت قوه باه زنان)

ترکیبات:رازیانه ، اثلق و ... موارد مصرف : تنظیم عادت ماهیانه در زنان ، فعال کننده تخمدا...
0
14,000 تومان

حب اطریفل اسطوخدوسی

ترکیبات: پوست هلیله زرد، پوست هلیله سیاه، بلیله، آمله، سنای مکی، تربد سفید مدبر، اسطوخدوس،...
0
13,000 تومان

حب اطریفل افتیمونی

ترکیبات: پوست هلیله کابلی، آمله مقشر، بلیله، تربد مجوب، افتیمون شامی، سنا مکی، رازیانه، اس...
0
13,500 تومان

حب اطریفل غددی

موارد مصرف: درد مفاصل بلغمی، روماتیسم مفصلی، فالج، لقوه، احتباس خونریزی نحوه مصرف: روزی 6...
0
10,000 تومان

حب اطریفل گشنیزی

ترکیبات: هلیله سیاه، پوست هلیله کابلی، پوست هلیله زرد، پوست بلیله، آمله مقشر، تخم گشنیز مد...
0
13,000 تومان

حب افزایش قد

ترکیبات: سیاه دانه،مصطکی،ثعلب و .... . موارد مصرف: افزایش قد،تقویت قوای جنسی. مقدار ...
0
18,000 تومان

حب الراحه

ترکیبات: رب ریوند چینی، هلیله سیاه، سنا، صبر زرد مدبر و...  موارد مصرف: ملیّن و لینت...
0
11,000 تومان

حب انگل

ترکیبات: قنبیل، سرخس، قسط تلخ، تربد، شیخ ارمنی، برنگ کابلی مقشّر، نمک هندی، ترمس و... ...
0
7,900 تومان

حب ایارج

معنی ایارج دواء مسهل و معنی فیقرا تلخ است و آن دارویی است که درونش صبر به کار رفته است. ت...
0
12,500 تومان

حب بید

ترکیبات  : پوست بید -  ریشه شیرین بیان – ریشه کاسنی موارد مصرف :مسکن اعصاب – تح...
0
10,000 تومان

حب تقویت حافظه

ترکیبات: فلفل، مرمکی تصفیه شده، کندر، سعد کوفی، زعفران و...  موارد مصرف: از شیخ ابوع...
0
14,000 تومان

حب توده

ترکیبات: عسل، موم مخصوص، جدوار و...  موارد مصرف: مقوی قوه باه، تقويت کلیه، ورم پروست...
0
10,500 تومان